Vă prezentăm o parte mică de proiecte europene realizate de compania noastră

 • REABILITAREA CĂMIN CULTURAL ȘI EXTINDERE DIN LOCALITATEA RUSCIOR – BENEFICIAR: COMUNA SURA MICĂ, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL – BENEFICIAR: COMUNA TILIȘCA, JUDEȚUL SIBIU
 • DOTARE CĂMINE CULTURALE – BENEFICIAR: COMUNA TURNU ROȘU, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE REȚELE HIDROEDILITARE – BENEFICIAR: COMUNA TURNU ROȘU, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE REȚELE HIDROEDILITARE – BENEFICIAR: COMUNA TURNU ROȘU, JUDEȚUL SIBIU
 • REABILITAREA STRĂZI ÎN COMUNA TURNU ROȘU – BENEFICIAR: JUDEȚUL SIBIU
 • REABILITARE DRUM FORESTIER DĂNEASA – BENEFICIAR: COMUNA POPLACA, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – BENEFICIAR: COMUNA JINA, JUDEȚUL SIBIU
 • DOTARE CĂMIN CULTURAL – BENEFICIAR: COMUNA JINA, JUDEȚUL SIBIU
 • EXTINDERE REȚELE HIDROEDILITARE – BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN, JUDEȚUL SIBIU
 • DOTARE CĂMIN CULTURAL – BENEFICIAR: COMUNA CÎRȚIȘOARE, JUDEȚUL SIBIU
 • REABILITARE STRĂZI COMUNALE – BENEFICIAR: PRIMĂRIA CÎRȚIȘOARA, JUDEȚUL SIBIU
 • REȚELE HIDROEDILITARE, COMUNA – BENEFICIAR: PRIMĂRIA CÎRȚIȘOARA, JUDEȚUL SIBIU
 • DOTARE CASA DE CULTURĂ – BENEFICIAR: COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU
 • REȚELE HIDROEDILITARE – BENEFICIAR: COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE STRĂZI – BENEFICIAR: COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚE – BENEFICIAR: COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU
 • DOTARE CĂMINE CULTURALE – BENEFICIAR: COMUNA RACOVIȚA, JUDEȚUL SIBIU
 • MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL – BENEFICIAR: COMUNA POIANA SIBIULUI, JUDEȚUL SIBIU