1. PROIECTE & INGINERIE

 • Servicii de proiectare pentru infrastructură de transport
 • Proiectare de drumuri europene, naționale, județene, străzi urbane, străzi comunale
 • Proiectare de drumuri forestiere și agricole
 • Proiectare lucrări de artă (poduri, viaducte, etc.)
 • Amenajări de intersecții, amenajări parcuri
 • Drumuri industriale, amenajări parcări și incinte
 • Accese din drumuri națioanale și județene
 • Obținere avize necesare și întocmire documentații pentru
 • Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor aferente și autorizației de construcție
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, și devize de lucrări
 • Consultanță tehnică pe timpul implementării proiectelor
 • Servicii de proiectare rețele hidroedilitare (apă, canalizare)

 

2. CONSULTANȚĂ OBȚINERE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE ȘI
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

 • Servicii de consultanță și căutarea posibilitățiilor de finanțare în funcție de necesitatea beneficiarului în vederea accesării fondurilor europene
 • Asistarea beneficiarilor privați de la idee până la realizarea proiectului
 • Întocmirea, procurarea și verificarea documentelor necesare dosarului de finanțare
 • Întocmirea cererii de finanțare conform ghidului solicitantului

 

3. ACHIZIȚII PUBLICE

 • Întocmirea documentației necesare publicării deocumentației pentru S.E.A.P
 • Organizarea sedinței de licitație publică, verificarea documentelor și întocmirea rapoartelor de specialitate aferente
 • Întocmirea documentației pentru atribuirea directă
 • Gestionarea achizițiilor publice

 

4. ALTE SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE PRIN COLABORĂRI

 • Proiectare civilă (case, pensiuni, hale industriale, etc.)
 • Expertiza tehnică și verificarea proiectelor tehnice
 • Studii de teren – studiu topografic și studiu geologic