Adresă:
Str. George Topârceanu Nr. 9
550033 – Sibiu, ROMANIA
Tel1: 0040 269 206 048
Tel2: 0040 744 688 437
E-Mail: office@ptbconsult.ro